Carlehed Lindberg Psykologi har erfarenhet av att arbeta inom psykiatri, primärvård, internetbaserad psykologisk behandling över videolänk och med skolpsykologi. Vi erbjuder också föreläsningar utifrån organsiationens behov. Kontakta oss så att vi tillsammans kan komma fram till vad vi kan erbjuda just er organsiation.