Carlehed Lindberg Psykologi AB är ett företag som ägs och drivs av två legitimerade psykologer. Företagets vision är att erbjuda ett toppmodernt privat vårdalternativ med hög kvalitet till människor som lider av lätt till måttlig psykisk ohälsa. Därför arbetar vi med Metakognitiv terapi (MCT), en terapimetod som fortfarande är relativt okänd i Sverige. MCT är en behandlingsmetod som i flera studier visat sig signifikant bättre än traditionell behandling (så som Kognitiv beteendeterapi (KBT)). Du kan läsa mer om, och hitta länkar rörande MCT här.   

Söker du efter neuropsykiatriska kompetens? Carlehed Lindberg Psykologi samarbetar med Rehn Psykologi.

Medlem i psykologförbundet
Legitimerad av socialstyrelsen