Vad är psykologisk behandling?

Psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp för flera olika terapimetoder som psykologer använder för att behandla psykisk ohälsa. Psykologen väljer metod efter människors problem, deras livssituation och egna önskemål. Det händer att psykologer kombinera olika metoder. Gemensamt för de metoder som psykologer använder sig av är att de har evidens. 

Följ länkarna för att läsa mer om evidens och psykologisk behandling

Vi som arbetar på Carlehed Lindberg Psykologi träffar gärna dig som letar efter behandling mot ångest och/eller oro, depression och nedstämdhet, stress, eller om du befinner dig i en kris av något slag. Du kan också vända dig till Carlehed Lindberg Psykologi för att öka din självinsikt.

Du kan läsa mer om psykisk hälsa på 1177 Vårdguiden.


Ambition är att vi tillsammans väljer rätt psykologisk behandlingsmetod för just dig och dina besvär. Idag arbetar vi främst utifrån ett metakognitivt perspektiv (läs gärna mer om MCT här). Kontakta oss så bokar vi tid för ett bedömningsamtal över video.

Ett samtal för privatpersoner kostar 1300kr och varar i 50 minuter. Vi för journal och har tystnadsplikt.